Bouwrijp maken grond

In 2018 zijn wij begonnen met het bouwrijp maken van de grond voor fase 1a van de nieuwbouwwijk Harinxmaland in Sneek. 

Naast het bouwrijp maken hebben we ook zand ontgraven en worden de rioleringswerkzaamheden door ons uitgevoerd. Tevens is een tijdelijke bouwweg aangelegd.

Reconstructie bestaande verharding

Samen met een behulpzame kracht en opdrachtgever Menno de Vries heeft Thomassen de bestaande verharding gereconstrueerd. Er is een nieuwe verharding aangebracht en de sleufsilo’s zijn voorzien van een nieuwe deklaag zuurbestendig asfalt. Wij hebben Bosch Beton afvoergoten gebruikt. Zodoende worden de perssappen en het schone hemelwater van de erfverharding van elkaar gescheiden.

Thomassen

Voor al uw grondwerkzaamheden

Benieuwd wat wij allemaal voor u kunnen doen? Vraag het Thomassen

Neem vrijblijvend contact met ons op