Opleidingen

Aann. mij Thomassen-Akkrum B.V. is een SBB erkend leerbedrijf. Om onze leerlingen, onderaannemers en eigen personeel zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, hebben wij een vijftal leermeesters in dienst. De leermeesters hebben ieder een verschillende opleiding genoten in een verschillende vakdisciplines. Dit is gedaan om de leerlingen zo goed en specifiek mogelijk te kunnen begeleiden. We hebben leermeesters in de volgende vakdisciplines: straatmaker, asfaltafwerker, machinist, en een leermeester vakman GWW.

22032011865

De leermeesters kunnen we ook inzetten voor het begeleiden van mensen van SROI, wat betekent Social Return On Investment.  Dit is het inzetten van werkzoekenden op infraprojecten. Het komt steeds vaker voor dat de opdrachtgever voorschrijft in een bestek dat een bepaald percentage van aanneemsom van een opdracht besteed moet worden aan het inzetten van werkzoekenden. Op dit moment werkt één werkzoekende via SROI bij ons. Onze leermeesters kunnen deze mensen uitgebreid begeleiden in de diverse aspecten van de infra branche.

De werknemers die bij Thomassen-Akkrum werkzaam zijn hebben allen een vakopleiding genoten in de functie waarin zij werkzaam zijn. Om deze opleidingen up-to-date te houden worden eventuele herhalingen gevolgd. Kortom Thomassen-Akkrum heeft een 100% opgeleid personeelsbestand.