Author Archives: Astrid Koops - Tippersma

Terug

Nieuwe walbeschoeiing Leppedijk

Wij hebben in september een deel van de walbeschoeiing langs de Leppedijk bij Akkrum vernieuwd. De nieuwe kunststof schotten van 1,2 meter hoog zijn bedoeld om de berm goed te houden. Over een lengte van enkele honderden meters was nauwelijks meer grond langs de weg, waardoor het verkeer in de problemen dreigde te komen. De voormalige waterkering is op die plaatsen zo smal dat auto’s elkaar alleen kunnen passeren als ze deels in de berm rijden.

Opdrachtgever gemeente Heerenveen had berekend dat voor het vastzetten van de schotten drie meter lange palen voldoende waren, maar op sommige plaatsen in het veengebied waren palen van dubbele lengte nodig. Kraanmachinist Albert Rodenburg drukte ze uiteindelijk met een trilblok de grond in.

We waren vrij laat in het seizoen aan deze klus begonnen. Het broedseizoen voor vogels speelde daarin mee en ook het waterleven in de sloot. Er moest zelfs gedacht worden dat de vissen, die achter de walbeschoeiing terechtkwamen, weer in de bermsloot werden uitgezet. Zo ziet u maar; we zijn echt van alle markten thuis!

Terug

‘Herstellen’ straten Leeuwarden na komst Reuzen

Het bezoek van de Reuzen van Royal de Luxe had de nodige consequenties voor de straten van Leeuwarden. Al die ingrepen zijn inmiddels weer hersteld in opdracht van Gemeente Leeuwarden.

Om de Reuzen zonder problemen door de straten van de stad te krijgen, werden in de weken voorafgaand aan het evenement op verschillende plekken onder meer vluchtheuvels en verkeersdrempels uit de weg gehaald. De werkzaamheden verrieden destijds al een beetje de routes van de Duiker, het Meisje en hond Xolo.

Terug

Herstraten van de Wal in Feanwâldsterwâl

In opdracht van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. (DDFK) zijn wij begonnen met het herstraten van de Wal in Feanwâldsterwâl.

In eerste instantie was het de bedoeling om alleen de rabatstroken te herstraten, maar uiteindelijk is besloten om het geheel aan te pakken. Hierdoor sluiten de rijbaan, rabatstrook en kade beter op elkaar aan qua hoogtes en wordt zo een betere voetgangersstrook gecreëerd.

Halverwege mei zijn we gestart bij de brug bij Hotel Eetcafé 't Dûke Lûk. We hopen voor de bouwvak het gehele werk klaar te hebben.

Terug

Asfaltverharding bij melkveebedrijf

Voor een mooi en net Melkveebedrijf hebben wij het asfalt mogen aanbrengen. In dit geval heeft onze opdrachtgever zelf de voorbereidingen getroffen. De asfaltverharding is door Thomassen Akkrum verzorgd en er is een Bosch Beton afvoergoot geplaatst. De klant kan nu in één handomdraai de scheiding maken tussen schoon en vuil water. Er is geen ondergronds leidingwerk onder uw sleufsilo nodig, geschikt voor vlakke sleufsilo’s als op afschot en direct toepasbaar (ook in bestaande sleufsilo´s en in alle soorten verharding). De gootdelen zijn simpel en snel koppelbaar en meteen vloeistofdicht. Een waterdichte oplossing dus!

Terug

Aanpassen rotonde in Drachten

Ingrijpende maar zeer nuttige aanpassingen van de rotonde Ringweg-Waterlelie in Drachten. In het gemeentelijk beleid van Gemeente Smallingerland is namelijk bepaald dat fietsers binnen de bebouwde kom voorrang hebben op rotondes. Daar werkt Thomassen-Akkrum graag aan mee! De werkzaamheden zijn eind 2017 gestart.

Het fietspad rond de rotonde krijgt een meer vloeiende lijn en de afstand tussen rotonde en fietspad wordt vergroot. Ook krijgen de fietspaden die over de rotonde lopen een rode kleur en het groen tussen rotonde en fietspad verdwijnt om zodoende meer zicht te creëren. Dit alles wordt uitgevoerd zonder stremming tijdens onze werkzaamheden. Inmiddels vordert het werk voorspoedig en hebben we samen met Cimitec het beton gestort en het creteprint aangebracht. Binnenkort kunnen de fietsers in Drachten dus veilig en snel over de Ringweg fietsen.

Terug

Reconstructie bedrijfsterrein Witmarsum

Samen met opdrachtgever Menno de Vries heeft Thomassen de bestaande verharding gereconstrueerd. Een mooie klus met een prima eindresultaat. Er is een nieuwe verharding aangebracht en de sleufsilo's zijn voorzien van een nieuwe deklaag zuurbestendig asfalt. Wij hebben Bosch Beton afvoergoten gebruikt voor het scheiden van de perssappen en het schone hemelwater van de erfverharding.

Terug

Zorgboerderij ‘De Meezinger’ vlot bereikbaar

Voor Zorgboerderij De Meezinger in Grou, hebben onze medewerkers hun uiterste best gedaan om in korte tijd weer een goede toegangsweg te maken. Het betrof hierbij het overlagen van een bestaande asfaltverharding.

 

Omdat de ondergrond in dit gebied vrij slecht is, was het een lastige klus. Toch is Thomassen erin geslaagd om met minimale middelen het beste resultaat te behalen. Door goed overleg met onze opdrachtgever, de familie Entzinger, konden de cliënten de zorgboerderij weer snel bereiken.

Terug

Renovatie voetgangersbrug Kûbaard

Het zonnetje scheen heerlijk toen onze medewerkers deze mooie voetgangersbrug in Kûbaard renoveerden. Werkzaamheden die in opdracht van Gemeente Littenseradiel zijn uitgevoerd.

In samenwerking met Kuipers Waterbouw - Dokkum (leverancier antislip dekdelen) en Houthandel Posthumus - Franeker die de leggers en leuningen leverde, hebben we gezorgd dat inwoners en bezoekers van Kûbaard weer veilig aan de andere kant van het water kunnen komen.

Terug

Realiseren vloeistofdichte vloer Renewi

In de sorteerhal van Renewi (Van Gansewinkel), marktleider in de Benelux op het gebied van afvalmanagement en recycling, te Drachten hebben wij een nieuwe deklaag aangebracht. In samenwerking met opdrachtgever en ABV Haukes Bodembescherming B.V . is een vloeistofdichte vloer gerealiseerd.

Wij zijn er trots op om wederom kwaliteit te leveren en met deze mooie opdrachtgever samen te werken.