Terug

Aanpassen rotonde in Drachten

Ingrijpende maar zeer nuttige aanpassingen van de rotonde Ringweg-Waterlelie in Drachten. In het gemeentelijk beleid van Gemeente Smallingerland is namelijk bepaald dat fietsers binnen de bebouwde kom voorrang hebben op rotondes. Daar werkt Thomassen-Akkrum graag aan mee! De werkzaamheden zijn eind 2017 gestart.

Het fietspad rond de rotonde krijgt een meer vloeiende lijn en de afstand tussen rotonde en fietspad wordt vergroot. Ook krijgen de fietspaden die over de rotonde lopen een rode kleur en het groen tussen rotonde en fietspad verdwijnt om zodoende meer zicht te creëren. Dit alles wordt uitgevoerd zonder stremming tijdens onze werkzaamheden. Inmiddels vordert het werk voorspoedig en hebben we samen met Cimitec het beton gestort en het creteprint aangebracht. Binnenkort kunnen de fietsers in Drachten dus veilig en snel over de Ringweg fietsen.